Domů » Hlavní přestupky » Vybodování

Vybodování

Vybodování řidiče

Vybodování řidiče je situace, kdy řidič motorového vozidla dosáhne 12 boů v bodovém systému řidiče. Lze nasbírat i více bodů. Na odebrání řidičského průkazu to sice nemá vliv, ale může to mít vliv na výsledek námitkového řízení.

Trestem je zákaz řízení na 12 měsíců.

 • Na co si dát pozor

Pokud řidič neprovádí žádné kroky své obrany, trestem za vybodování je zákaz řízení na 1 rok (12 po sobě jdoucích měsíců).

Při zákazu řízení z důvodu vybodování nelze po 6 měsících žádat o odpuštění zbytku trestu (jak je to u některých závažných přestupků)!

 • Hrozí vám vybodování (tj. zákaz řízení na 12 měsíců)?

Kontaktujte zdarma naši

Právní poradnu pro řidiče

Bodový systém řidiče

Bodový systém řidiče je elektronická evidence silničních trestů řidiče, platná pro motoristy v České republice.

Bodový systém vznikl novelou silničního zákona v roce 2006. Je založen na principu přidělování tzv. trestných bodů za přestupky, které se zapisují do karty řidiče.

 • Začínáte s 0 a za každý přestupek se vám přičítají nové body.
 • Každých 12 po sobě jdoucích měsíců bez přestupku, se vám automaticky mažou 4 body.
 • Při dosažení 12 (nebo více) bodů dochází k tzv. vybodování řidiče, kdy řidič ztrácí na 1 rok řidičské oprávnění.

Jak probíhá vybodování

Vybodovaný řidič je dle zákona řidič, který dosáhl 12 bodů a pozbyl řidičské oprávnění.

Nejčastěji se vyboduji řidiči, kteří nevědí jak funguje bodový systém a kolik je jednotlivým přestupkům trestných bodů přiřazeno. Také si průběžně nekontrolují svůj aktuální bodový stav.

Vybodování můžeme rozdělit do několika fází

 • Provedeme přestupek, jehož platností dosáhneme 12 bodů. Pokud se proti němu nebráníme, tak
 • za 2-3 týdny nám přijde z úřadu dopis „Oznámení o dosažení 12 bodů“ s výzvou k odevzdání řidičského průkazu.
 • Oznámení nabyde platnosti (tzv. právní moci) za 5 dní po obdržení.
 • Do dalších 5 dní je řidičský průkaz brán jako neplatný a řidič jej musí odevzdat.
 • Jak se bránit

Jak se vyhnout vybodování (prevence a obrana)

Před vybodováním (zatím nemáte 12 bodů)

 • dodržujte pravidla silničního provozu
 • pravidelně se informujte na aktuální stav (tzv. výpis z bodového hodnocení řidiče)
 • najděte si na internetu tabulku s bodovým hodnocením přestupků, ať si při každém způsobeném přestupku hned najdete za kolik je bodů a zda nebudete vybodování

Při vybodování (novým přestupkem dosáhnete 12 bodů)

 • trest nepřijímejte a nechte věc předat do správního řízení
 • tam můžete napadnout již tento přestupek (zvýšíte šanci zrušit vybodování, které by tímto přestupkem vzniklo)

Po vybodování (přišel vám dopis “Oznámení o dosažení 12-ti bodů”)

 • Jedinou obranou proti vybodování je podání tzv. námitek. Námitky jsou zvláštní druh řízení, které je vysoce specializované a bohužel běžného řidiče zcela vylučuje z možnosti si tímto projít samostatně.
 • Pokud chcete zabránit vybodování, oslovte zkušeného advokáta, který Vám může výrazně zvýšit reálnou šanci.
 • Snaha ušetřit a podat si námitky sám, vede téměř vždy k zamítnutí samotného podání a potvzení doby ještě dříve, než se může námitkové řízení vůbec plnohodnotně rozběhnout.

Vybodování je platné (po nabytí první moci)

 • Zde se nedá již nic dělat.
 • Do 5 dnů musíte odevzdat řidičský průkaz

Jaký je trest za vybodování

Pokud se vám zákaz řízení vyplývající z vybodování nepodaří zvrátit, čekají vás následující kroky:

 • Zákaz řízení – na 12 měsíců máte zákaz řízení a není zde peněžní pokuta.
  Po 12 měsících zákazu řízení můžete začít proces vrácení řidičského průkazu po vybodování.
 • Psychologické vyšetření – musíte na návštěvu psychologa a úspěšně zvládnout dopravně psychologické vyšetření formou psychotestů.
  Psychotesty pro vybodované řidiče jsou pro mnohé motoristy strašákem, protože nevědí co čekat. Pokud řidič psychologické vyšetření nezvládne, tak další může dělat až za 3 měsíce.
 • Autoškola – složit zkoušky v autoškole na každou skupinu vozidel, kterou chce obnovit. Autoškolu můžete začít dělat až v momentu, kdy vám vypršel roční trest! Dříve za volant usednout nesmíte.
 • Z praxe

Samotná autoškola a její závěrečná zkouška je potom pro mnoho motoristů doslova strašák. Docela oprávněně, protože zkušební komisaři samozřejmě vědí, proč dotyčný přišel o řidičský průkaz a je raritou, že by takový řidič udělal zkoušky napoprvé.

 • Hrozí vám vybodování (tj. zákaz řízení na 12 měsíců)?

Kontaktujte zdarma naši

Právní poradnu pro řidiče

Jak se lze rychle vybodovat

 • Nejrychlejším způsobem jak dosáhnout 12 bodů je alkohol. Ten sám o sobě je nad 0,3 promile za 7 bodů a je ta slušným “základem“ pro budoucí vybodování.
 • Nejčastěji se řidič vyboduje za nižší překročení rychlosti, pásy a mobilní telefon.
 • Z praxe

Často slyšíme, že když je člověk slušný, dá se s policistou domluvit na pokutě jen za pár stokorun.

Typicky nezapnuté bezpečnostní pásy, malé překročení rychlosti v obci nebo mimo obec a telefonování za jízdy. Tyhle tři přestupky jsou v praxi odpovědné za 90% všech vybodovaných řidičů.

Jenže policista už vám neřekne, že k tomu dostanete body do bodového systému. A za 4-5 drobných přestupků jste vybodování.

Kde zjistím aktuální bodový stav

 • czechpoint – zajděte si na poštu a nechte si udělat výpis karty řidiče. Tam uvidíte, jaký je váš bodový stav.
 • datová schránka – můžete si jako majitelé datové schránky požádat úřad o výpis karty řidiče.
 • portál občana

Jak zjistím, že jsem dosáhl 12 bodů

 • Při přestupku v rámci silniční kontroly vás upozorní policista, že jste dosáhl 12 bodů. Stává se to ovšem velmi zřídka. Policisté zpravidla neupozorňují řidiče na jejich bodový stav (ani to není jejich povinnost). Váš bodový stav ovšem při kontrole vidí.

 • Horší variantou je, že vám od magistrátu města dorazí dopis “Oznámení o dosažení 12-ti bodů” a výzva k odevzdání řidičského průkazu. Řidič, který dosáhl 12 bodů je povinen do 5 dnů od nabytí právní moci odevzdat svůj řidičský průkaz. Pokud tedy máte 12 bodů, tento dopis Vám jistě dorazí. Prevencí před vybodováním je pouze znalost bodového systému a vědomí, kolik trestných bodů mám na své kartě řidiče.

 • Na co si dát pozor

Vybodování řidiče s více skupinami řidičských oprávnění je samozřejmě problém, protože závěrečné zkoušky musí řidič dělat na každou skupinu zvláště.

Vybodování a a současně zákaz řízení za vážný přestupek

Při vážných přestupcích (typu alkohol, vysoká rychlost, drogy nebo maření výkonu úředního rozhodnutí) se řidič snadno dostane do situace, že dostane trest zákaz řízení za vážný přestupek a současně se i vyboduje (tzn. že mu hrozí 12 měsíců zákaz řízení za vybodování.

Jak se chovat, lze popsat jen velmi obecně:

 • Můžete zvolit, že se nebudete bránit a přijmete zákaz řízení za přestupek i za následné vybodování.
  Např. dostanete zákaz řízení za alkohol 12 měsíců a k tomu o 1 měsíc později nabyde platnost vybodování a zákaz řízení na 12 měsíců. Tresty se nesčítají, ale jde o tzv. souběh správních trestů a celkem budete mít zákaz řízení na 13 měsíců (protože vybodování nabylo právní moci o měsíc později). Tresty se nesčítají.
 • Můžete se aktivně bránit a snažit se zvrátit zákaz řízení za přestupek. Pokud se vám podaří zvrátit zákaz řízení za přestupek, nebudete ani vybodovaní.
  Aktivně obrana má tedy smysl zejména v případě, že půjde zvrátit trest za přestupek (protože tímto přestupkem vzniká i vybodování).
  Další variantou výsledku aktivní obrany pak je, že snížíte zákaz řízení za přestupek jen na 6 měsíců a podaří se zvrátit samotné vybodování (např. poukázání na administrativní chyby jiných přestupků apod.). Poté vám zůstane pouze trest za přestupek v délce 6 měsíců (a reálná možnost odpuštění zbytku trestu po 3 měsících).

Přesný postup řešení je tedy dost individuální. Existuje totiž mnoho scénářů, jak vhodně nakombinovat tresty, aby řidič mohl řídit co nejdříve.

Optimální řešení pro běžného řidiče je:

 • oslovit specializovanou právní firmu, které vaši situaci zdarma posoudí.
 • Právník doporučí buď tresty přijmout a využít souběh správních trestů (máte víceméně přesně danou délku trestu zákazu řízení cca 13-14 měsíců, nebo
 • doporučí se aktivně bránit, pokud existuje reálná šance na zkrácení nebo úplné zrušení trestu zákazu řízení.

 • Hrozí vám současně zákaz řízení i vybodování?

Kontaktujte zdarma naši

Právní poradnu pro řidiče

Sdílejete se svými přáteli

Hlavní kategorie

Zobrazit všechny kategorie

Vybodování

Překročení rychlosti

Alkohol

Drogy