Domů » Bodový systém tabulka » Úmyslné nezastavení na pokyn „Stůj“

Úmyslné nezastavení na pokyn „Stůj“

Za spáchání dopravního přestupku „Úmyslné nezastavení na pokyn „Stůj““ je řidičům přičítáno 5 bodů v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se o vážný přestupek. Tento přestupek nelze s policistou řešit na místě udělením příkazu (dříve bloková pokuta), ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení.

Za tento přestupek hrozí finanční pokuta až 7 500 Kč a zákaz řízení motorových vozidel na 1 – 6 měsíců.

  • Hrozí vám za tento přestupek zákaz řízení?

Kontaktujte zdarma naši

Právní poradnu pro řidiče

Podrobné informace k přestupku (popis, výše pokuty, zákazy, počet bodů, příslušný paragraf, atd.) jsou shrnuty v následující tabulce:

Přestupek

Úmyslné nezastavení na pokyn „Stůj“

Paragrafové znění

v rozporu s § 4 odst. b) a c) úmyslné nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení anebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou

Počet bodů v bodovém systému

5 bodů

Zákaz řízení

1 – 6 měsíců

Pokuta za vyřešení na místě (dříve bloková pokuta)

nelze

Pokuta ve správním řízení

finanční pokuta až 7 500 Kč

Paragraf zákona o silničním provozu

§ 125c / 1f) 5.

  • Hrozí vám současně zákaz řízení i vybodování?

Kontaktujte zdarma naši

Právní poradnu pro řidiče

Související přestupky

POZOR: § 125c / 1f) 5. definuje kromě tohoto přestupku ještě následující:

Zpět na bodový systém