Vybodování

je situace, kdy řidič motorového vozidla dosáhne v bodovém systému řidiče 12. Lze nasbírat i více bodů. Na odebrání řidičského průkazu to sice nemá vliv ,ale může to mít vliv na výsledek námitkového řízení.

Bodový systém řidiče

Je elektronická evidence silničních trestů řidiče, platný pro motoristy v České republice.

Bodový systém vznikl novelou silničního zákona v roce 2006. Je založen na principu přidělování tzv. trestných bodů za přestupky, které se zapisují do karty řidiče a při dosažení 12 (nebo více) bodů dochází k tzv. vybodování řidiče, kdy řidič ztrácí na 1 rok řidičské oprávnění.

Každých 12 po sobě jdoucích měsíců bez přestupku, se vám automaticky mažou 4 body.

(/)

Vybodovaný řidič je dle zákona řidič, který dosáhl 12 bodů a pozbyl řidičské oprávnění. O tomto je řidič informován dopisem z magistrátu.

Tento dopis “Oznámení o dosažení 12 bodů” dorazí většinou do 2-3 týdnů od posledního bodovaného přestupku, kterým se dosáhne 12 bodů. Oznámení nabyde platnosti (tzv. právní moci) za 5 dní od obdržení a řidič je vyzván k odevzdání řidičského průkazu do dalších 5 dní.

V této fázi je jedinou obranou podání Námitky (viz. níže), které musí být podány do 5 dnů po obdržení Oznámení. Lhůta je velmi krátká a řidič musí jednat rychle.

Dosažení 12 bodů může být velmi jednoduché. Přestupky řešené s policistou na místě za 2 nebo 3 body s pokutou pár stovek korun, se dají nasbírat velice rychle.

Nejčastěji se vyboduji řidiči, kteří nevědí jak funguje bodový systém a kolik je jednotlivým přestupkům trestných bodů přiřazeno. Také si průběžně nekontrolují svůj aktuální bodový stav.

Často slyšíme, že když je člověk slušný tak se dá s policistou domluvit a dá vám pokutu jen za pár stokorun (typicky nezapnuté bezpečnostní pásy, malé překročení rychlosti v obci nebo mimo obec, telefonování za jízdy). Tyhle tři přestupky jsou v praxi odpovědné za 90% všech vybodovaných řidičů. Svým způsobem za to “mohou“ i policisté, protože už vám neřeknou, že k malé finanční pokutě dostanete také body do bodového systému. A za 4-5 drobných přestupků jste vybodování.

Nejrychlejším způsobem jak dosáhnout 12 bodů je alkohol. Ten sám o sobě je nad 0,3 promile za 7 bodů a je ta slušným “základem“ pro budoucí vybodování. Vybodování řidiče s více skupinami je samozřejmě problém, protože závěrečné zkoušky musí řidič dělat na každou skupinu zvláště. Nejčastěji se řidič vyboduje za nižší překročení rychlosti, pásy a mobilní telefon.

(/)

Jak probíhá vybodování a zároveň způsobení vážného přestupku

Při vážných přestupcích (typu alkohol, vysoká rychlost, drogy nebo maření výkonu úředního rozhodnutí) se řidič snadno dostane do situace, že dostane trest zákaz řízení za vážný přestupek a současně se i vyboduje.

Takové situaci se dá velice úspěšně zabránit, ale je k tomu třeba znalostí a specializovaný advokát, který ví jak v takové situaci postupovat a jednat. Pokud se totiž řidiči seběhnou 2 tresty formou právě vybodování a zákazu řízení za tzv. Zákazový přestupek, tak řidič nemůže žádat o polovinu trestu!

Jak zjistím aktuální bodový stav

  • czechpoint – zajděte si na poštu a nechte si udělat výpis karty řidiče. Tam uvidíte, jaký je váš bodový stav.
  • datová schránka – můžete si jako majitelé datové schránky požádat úřad o výpis karty řidiče.
  • portál občana

Jak zjistím, že mám 12 bodů

  • Při přestupku v rámci silniční kontroly vás upozorní policista, že jste dosáhl 12 bodů. Stává se to ovšem velmi zřídka. Policisté zpravidla neupozorňují řidiče na jejich bodový stav (ani to není jejich povinnost). Váš bodový stav ovšem při kontrole vidí.
  • Horší variantou je, že vám od magistrátu města dorazí dopis “Oznámení o dosažení 12-ti bodů” a výzva k odevzdání řidičského průkazu. Řidič, který dosáhl 12 bodů je povinen do 5 dnů od nabytí právní moci odevzdat svůj řidičský průkaz. Pokud tedy máte 12 bodů, tento dopis Vám jistě dorazí. Prevencí před vybodováním je pouze znalost bodového systému a vědomí, kolik trestných bodů mám na své kartě řidiče.
Hlavní kategorie

Výpis článků k danému témetu

Název článku

Massa turpis ullamcorper congue in in adipiscing ornare.

Název článku

Massa turpis ullamcorper congue in in adipiscing ornare.

Název článku

Massa turpis ullamcorper congue in in adipiscing ornare.

Název článku

Massa turpis ullamcorper congue in in adipiscing ornare.

Název článku

Massa turpis ullamcorper congue in in adipiscing ornare.