Domů » Bodový systém tabulka » Řízení s řidičským průkazem EU a pozbytím práva k řízení na území ČR

Řízení s řidičským průkazem EU a pozbytím práva k řízení na území ČR

Za spáchání dopravního přestupku „Řízení s řidičským průkazem EU a pozbytím práva k řízení na území ČR“ nejsou řidičům přičítány žádné body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se o jeden z nejméně závažných přestupků. Tento přestupek nelze s policistou řešit na místě udělením příkazu (dříve bloková pokuta), ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení.

Za tento přestupek hrozí finanční pokuta 25 000 – 50 000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel na 1 – 2 roky.

Podrobné informace k přestupku (popis, výše pokuty, zákazy, počet bodů, příslušný paragraf, atd.) jsou shrnuty v následující tabulce:

Přestupek

Řízení s řidičským průkazem EU a pozbytím práva k řízení na území ČR

Paragrafové znění

řídí motorové vozidlo a pozbyla jako řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropské unie, řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, právo k řízení motorového vozidla na území České republiky podle § 123c odst. 7

Počet bodů v bodovém systému

0 bodů

Zákaz řízení

1 – 2 roky

Pokuta za vyřešení na místě (dříve bloková pokuta)

nelze

Pokuta ve správním řízení

finanční pokuta 25 000 – 50 000 Kč

Paragraf zákona o silničním provozu

§ 125c / 1e) 5.

  • Hrozí vám za tento přestupek zákaz řízení?

Kontaktujte zdarma naši

Právní poradnu pro řidiče

Související přestupky

Zpět na bodový systém