Domů » Bodový systém tabulka » Řízení pod vlivem drog (nízká hladina)

Řízení pod vlivem drog (nízká hladina)

Za spáchání dopravního přestupku „Řízení pod vlivem drog (nízká hladina)“ (Řízení pod vlivem návykové látky) je řidičům přičítáno 7 bodů v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se o jeden z nejzávažnějších přestupků. Tento přestupek nelze s policistou řešit na místě udělením příkazu (dříve bloková pokuta), ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení.

Za přestupek hrozí pokuta 2 500 – 20 000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel na 6 – 12 měsíců.

  • Hrozí vám za tento přestupek zákaz řízení?

Kontaktujte zdarma naši

Právní poradnu pro řidiče

Podrobné informace k přestupku (popis, výše pokuty, zákazy, počet bodů, příslušný paragraf, atd.) jsou shrnuty v následující tabulce:

Přestupek

Řízení pod vlivem návykové látky

Paragrafové znění

V rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

Počet bodů v bodovém systému

7 bodů

Zákaz řízení

6 – 12 měsíců

Pokuta za vyřešení na místě (dříve bloková pokuta)

nelze

Pokuta ve správním řízení

2 500 – 20 000 Kč

Paragraf zákona o silničním provozu

§ 125c / 1b)

Hladiny pro přestupek

THC 2-10 ng/ml, pervitin 25-150 ng/ml, kokain 25-75 ng/ml, morfin 10-200 ng/ml

  • Hrozí vám současně zákaz řízení i vybodování?

Kontaktujte zdarma naši

Právní poradnu pro řidiče

Související přestupky nebo trestné činy

Zpět na bodový systém