Domů » Bodový systém tabulka » Řízení pod vlivem alkoholu (0,3 až 1,0 promile)

Řízení pod vlivem alkoholu (0,3 až 1,0 promile)

Za spáchání dopravního přestupku „Řízení pod vlivem alkoholu (0,3 až 1,0 promile)“ je řidičům přičítáno 7 bodů v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se o jeden z nejzávažnějších přestupků. Tento přestupek nelze s policistou řešit na místě udělením příkazu (dříve bloková pokuta), ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení.

Za přestupek hrozí pokuta 2 500 – 20 000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel na 6 – 12 měsíců.

  • Hrozí vám za tento přestupek zákaz řízení?

Kontaktujte zdarma naši

Právní poradnu pro řidiče

Podrobné informace k přestupku (popis, výše pokuty, zákazy, počet bodů, příslušný paragraf, atd.) jsou shrnuty v následující tabulce:

Přestupek

Řízení pod vlivem alkoholu (0,3 až 1,0 promile)

Paragrafové znění

v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem

Počet bodů v bodovém systému

7 bodů

Zákaz řízení

6 – 12 měsíců

Pokuta za vyřešení na místě (dříve bloková pokuta)

nelze

Pokuta ve správním řízení

2 500 – 20 000 Kč

Paragraf zákona o silničním provozu

§ 125c / 1b)

  • Hrozí vám současně zákaz řízení i vybodování?

Kontaktujte zdarma naši

Právní poradnu pro řidiče

Související přestupky

POZOR: § 125c / 1b) definuje kromě tohoto přestupku ještě následující:

Zpět na bodový systém