Domů » Bodový systém tabulka » Řízení bez profesního průkazu

Řízení bez profesního průkazu

Za spáchání dopravního přestupku „Řízení bez profesního průkazu“ jsou řidičům přičítány 3 body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se o lehký přestupek. Tento přestupek nelze s policistou řešit na místě udělením příkazu (dříve bloková pokuta), ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení.

Za tento přestupek hrozí finanční pokuta 5 000 – 10 000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel na 6 – 12 měsíců.

  • Hrozí vám za tento přestupek zákaz řízení?

Kontaktujte zdarma naši

Právní poradnu pro řidiče

Podrobné informace k přestupku (popis, výše pokuty, zákazy, počet bodů, příslušný paragraf, atd.) jsou shrnuty v následující tabulce:

Přestupek

Řízení bez profesního průkazu

Paragrafové znění

řízení motorového vozidla řidičem, který v rozporu s § 3 odst. 4 není k jeho řízení profesně způsobilý

Počet bodů v bodovém systému

3 body

Zákaz řízení

6 – 12 měsíců

Pokuta za vyřešení na místě (dříve bloková pokuta)

nelze

Pokuta ve správním řízení

finanční pokuta 5 000 – 10 000 Kč

Paragraf zákona o silničním provozu

§ 125c / 1e) 3.

  • Hrozí vám současně zákaz řízení i vybodování?

Kontaktujte zdarma naši

Právní poradnu pro řidiče

Související přestupky

Zpět na bodový systém