Domů » Bodový systém tabulka » Řízení bez dokladů nebo záznamů o provozu vozidla

Řízení bez dokladů nebo záznamů o provozu vozidla

Za spáchání dopravního přestupku „Řízení bez dokladů nebo záznamů o provozu vozidla“ nejsou řidičům přičítány žádné body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se o jeden z nejméně závažných přestupků. Tento přestupek lze s policistou řešit na místě udělením příkazu (dříve bloková pokuta). Jako řidič máte právo s přestupkem na místě nesouhlasit a žádat o jeho projednání ve správním řízení.

Za tento přestupek hrozí finanční pokuta až 10 000 Kč a zákaz řízení na 6 – 12 měsíců.

Podrobné informace k přestupku (popis, výše pokuty, zákazy, počet bodů, příslušný paragraf, atd.) jsou shrnuty v následující tabulce:

Přestupek

Řízení bez dokladů nebo záznamů o provozu vozidla

Paragrafové znění

jako řidič vozidla při kontrole není držitelem dokladu, předložil neplatný doklad nebo nepředložil doklady požadované zvláštním právním předpisem, nevede stanoveným způsobem záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, záznam o provozu vozidla

Počet bodů v bodovém systému

0 bodů

Zákaz řízení

6 – 12 měsíců

Pokuta za vyřešení na místě (dříve bloková pokuta)

lze do 5 000 Kč

Pokuta ve správním řízení

finanční pokuta až 10 000 Kč

Paragraf zákona o silničním provozu

§ 23 / 1f)

  • Hrozí vám za tento přestupek zákaz řízení?

Kontaktujte zdarma naši

Právní poradnu pro řidiče

Související přestupky

POZOR: § 23 / 1f) definuje kromě tohoto přestupku ještě následující:

Zpět na bodový systém