Domů » Bodový systém tabulka » Přetížený kamion nebo autobus

Přetížený kamion nebo autobus

Za spáchání dopravního přestupku „Přetížený kamion nebo autobus“ nejsou řidičům přičítány žádné body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se o jeden z nejméně závažných přestupků. Tento přestupek lze s policistou řešit na místě udělením příkazu (dříve bloková pokuta). Jako řidič máte právo s přestupkem na místě nesouhlasit a žádat o jeho projednání ve správním řízení.

Za tento přestupek hrozí finanční pokuta až 500 000 Kč.

Podrobné informace k přestupku (popis, výše pokuty, zákazy, počet bodů, příslušný paragraf, atd.) jsou shrnuty v následující tabulce:

Přestupek

Přetížený kamion nebo autobus

Paragrafové znění

překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu

Počet bodů v bodovém systému

0 bodů

Zákaz řízení

neuděluje se

Pokuta za vyřešení na místě (dříve bloková pokuta)

lze do 15 000 Kč

Pokuta ve správním řízení

finanční pokuta až 500 000 Kč

Paragraf zákona o silničním provozu

§ 42 a/4 c) 13/1997 Sb.

  • Hrozí vám pokuta za tento přestupek?

Kontaktujte zdarma naši

Právní poradnu pro řidiče

Související přestupky

Zpět na bodový systém