Domů » Hlavní přestupky » Překročení rychlosti

Překročení rychlosti

Překročení rychlosti

Překročením rychlosti se z pohledu zákona rozumí situace, kdy je na nějakém úseku na pozemní komunikaci překročena nejvyšší dovolená rychlost, kterou může řidič jet.

 • V obci je zákonná úprava rychlosti stanovena na maximálně 50 km/h s tím, že místně příslušnou úpravou lze tuto rychlost zvýšit maximálně o 30 km/h. Ale tato přechodná úprava musí být samozřejmě doplněna dopravní značkou. Pokud v obci značka není žádná, platí zde zákonná úprava (tj. 50 km/h).
 • Mimo obec platí stejná pravidla (na dálnici či silnici pro motorová vozidla).

Přestupek překročení povolené rychlosti, je jedním z nejvíce a nejčastěji pokutovaným jednáním ze strany policie. Důvod je velice snadný – jako jeden z mála přestupků je tento snadno dokumentovatelný a existuje z něho přesný výstup v podobě fotografie z radaru.

Pokuty za rychlost tak v dnešní době tvoří významnou součást rozpočtu obcí a pravidelně se s nimi již počítá v rozpočtech obce na další rok.

 • Na co si dát pozor

Překročení rychlosti je přestupek, kterého se řidiči dopouštějí nejčastěji.

 • Hrozí vám za tento přestupek zákaz řízení?

Kontaktujte zdarma naši

Právní poradnu pro řidiče

Tabulka překročení rychlosti

Přestupku překročení rychlosti již dopustil každý. Můžeme říct, že se dopouštíme několikrát denně a je to vlastně jen a pouze o tom, kdo má tu smůlu a je chycen policií.

Tento přestupek je odstupňován podle hodny překročení povolené rychlosti a podle toho se také udělují sankce. Od pouhé finanční pokuty až po vysokou pokutu a hrozící zákaz řízení motorových vozidel.

 • Malé překročení rychlosti je přestupek když řidič překročí rychlost do 5 km v obci a do 10 km mimo obec.
  – Takovéto překročení rychlosti je bez bodů, a je sankcionováno pokutou do 1000 korun na místě.
  Důležité je zmínit, že policie má v drtivé většině případů nastaveny radary na 61 km/h v obci, tzn. že reálně se nemusí řidič obávat toho, že dostane pár stovek pokutu za to že jede 55.
  Toto ovšem neplatí na úsekovém měření automatizovanými prostředky na dálku. Ty “posílají“ pokuty i za 3 km překročení rychlosti. Páchání tohoto přestupku nikdy nemůže vést k vybodování. Tento přestupek lze také a žádost řidiče předat do správního řízení.
 • Střední překročení rychlosti je překročení do 20 km/h v obci a 30km/h mimo obec.
  – Přestupek, který je ohodnocen 2 body do karty řidiče v rámci bodového systému.
  – Hrozí pokuta na místě ve výši do 1000 korun na místě.
  Toto překročení rychlosti ještě nepatří do tzv. “sledovaných přestupků“ (tj. pokud se přestupku dopustíte 2x za 12 měsíců, hrozí vám zákaz řízení od 1-6měsíců).
  Tento přestupek je jedním ze čtyř nejčastějších, které následně vede k vybodování řidiče. Tento přestupek lze také na žádost řidiče předat do správního řízení.
 • Vyšší překročení rychlosti je přestupek, kdy řidič motorového vozidla překročí dovolenou rychlost v obci o více jak 20 km v hodině a mimo obec o více jak 30 km/h.
  Tento přestupek se již řadí do kategorie tzv “sledovaných přestupků“ a pokud se ho dopustíte vícekrát než 1x za 12 po sobě jdoucích měsíců ( opakované překročeí rychlosti) hrozí Vám zákaz řízení ve výši 1-6 měsíců. Tento přestupek je také ohodnocen 3 body do karty řidiče. Stejně jako předchozí přestupek je jedním z nejčastějších přestupků, díky kterým se řidič vyboduje.
 • Vysoké překročení rychlosti se dopustí řidič, který překročí rychlost v obci o 40 km/h a více a mimo obec o 50 km a více.
  V tuto chvíli již řidič reálně stojí před hrozbou zákazu řízení, které je ukládáno automaticky pokud je řidič uznám vinným. Trest se uděluje kumulativně, což znamená, že nejde udělit pouze pokuta, nebo zákaz řízení, ale musí být uloženy tresty oba. Nedá se tak “vykoupit“ jako je například možné v trestním řízení.
  V rámci bodového systému je také řidiči udělen trest v podobě 5 trestných bodů do karty řidiče a v takovém případě už reálně řidiči hrozí, že dosáhne 12cti bodu a vyboduje se.
  Tento přestupek policie nemůže řešit na místě a automaticky jej musí předat do správního řízení na magistrát, nebo obecní úřad s rozšířenou působností.

Měření rychlosti vozidel

Měření rychlosti můžeme rozdělit na dva typy:

 • měření rychlosti policejní hlídkou
 • úsekové měření rychlosti radarem

1. Měření rychlosti policejní hlídkou

Měření rychlosti policejní hlídkou může měřit policie České republiky, ale také obecní policie ( městská), která musí měření dle zákona kooperovat s policií České republiky.

Obecní policie může měřit pouze tam, kde jí to je schváleno právě policií České republiky. Obecní policii proto můžete vidět pravidelně na stejných místech. Je to právě z toho důvodu, že musí měřit jen a pouze na místech, kde to mají povoleno.

Pro místní řidiče je to veliká výhoda, protože přesně vědí, kde se může městská policie s radarovým zařízením pohybovat a dát si tak větší pozor. Policie České republiky může naopak měřit v podstatě kdekoliv a mnoha způsoby.

Městská policie v naprosté většině případů provádí měření rychlosti pomoci laserového měřiče rychlosti, například laser cam 4, micro digicam a další. Všechny pracují na stejném principu, o kterém se někdy rozepíšu podrobněji někde jinde. Nevýhodou tohoto měření je, že se velice složitě a špatně řidiči posléze hájí v případě, že mu jde o záchranu řidičského průkazu. Samozřejmě i zde může být provedeno špatné měření, ale šance zde výrazně klesá.

Policie České republiky může měření provádět kdekoliv a není nijak omezena.

Policie České republiky využívá hlavně měřiče RAMER 10c ,nebo Ramer 9AD. Ty se vyskytují převážně ve vozech pro tzv. skrytý dohled, což jsou vozidla policie, která nejsou označena, ale mají civilní provedení. Z masky vozu čouhá tzv. “Bradavice“. Zde už je naděje na záchranu řidičského průkazu slušná. Rozhodující je samozřejmě samotná fotografie vozidla, které mělo rychlost překročit, ale v potaz vstupují další skutečnosti, které vyplynou až v samotném řízení.

2. Úsekové měření rychlosti

Úsekové měření rychlosti je způsob měření rychlosti, kdy úsek vozovky hlídají kamery, které jsou zacíleny na konkrétní bod na vozovce.
Na základě času, který automobil měřený úsek projede je potom snadno vypočtena rychlost vozidla. Tyto
radary posílají pokuty provozovateli vozidla.

 • Malé, střední a vyšší překročení rychlosti: pokud provozovatel vozidla zaplatí pokutu, tzv. “odpustek“ ( výzva k úhradě určené částky) je přestupek vyřešen bez bodů. Řidič může nahlásit řidiče, který tam měl údajně rychlost přerušit, ale pokud řidič popře, či nebude reagovat na výzvu úřadu, bude nakonec stejně pokutován provozovatel vozidla.
 • Vysoké překročení rychlosti: jiná situace nastává, pokud je rychlost překročena tak, že se jedná o zákazový přestupek. Tedy že je za něj udělen zákaz řízení motorových vozidel. V takovém případě se úřad snaží vždycky zajistit řidiče a toho potrestat.
  Pokud Vám tedy dorazí výzvy ke sdělení totožnosti řidiče, který měl v autě překročit rychlost o 40 km/h v obci nebo 50km/h mimo obec, doporučujeme kontaktovat právního specialistu. Spousta řidičů udělá fatální chybu hned na začátku a komunikuje s úřadem na vlastní pěst. Teprve potom, jakmile ztrácí půdu pod nohama zajde za specialistou, aby jim pomohl. Bohužel často už je pozdě. Snaha ušetřit je pak vykoupena ztrátou řidičského průkazu na 6-12 měsíců.

Tolerance překročení rychlosti

Tolerance překročení rychlosti je něco, na co nelze spoléhat na 100% Ze zkušenosti své práce úředníka Krajského úřadu mohu nastavení měřené rychlosti shrnout takto:

 • dopravní policie často ve městě kde je 50 km/h nastavuje radar až od 61 km/h a občas i na 75 km/h.
 • V obci, s povolenou rychlostí 80 km/h je pak často rychlost měřena od 100-105 km/h. Jedná se o nastavení radaru RAMER, který je pevnou součástí automobilu.
 • Jiná situace je při měření laserem. Tam jsou vesměs tolerance nižší, hlavně proto, že měření provádí obecní policie, a jejím cílem je vybrat do obecní kasy co nejvíce peněz. Nezřídka jsem zažil pokuty i za 54 km/h.
 • Na rychlostních komunikacích kde je limit 110 km/h mají policejní auta nastaveny radary na 130 km a na dálnicích 150 km/h a výše.

V zásadě je to vždycky na konkrétní hlídce, jaký limit si zvolí. Tyto limity jsou ale v 95% nastaveny takto. Je to z důvodu, že se nemusí pouštět za každým druhým řidičem a přesto své cíle splní.

Postih za překročení rychlosti

Za překročení povolené rychlosti můžete dostat tyto postihy (všechny, případně některé z uvedených)

 • Pokuta – finanční pokuty za rychlost se udělují vždy.
 • Body – body za překročení rychlosti dostanete v případě, že vaše překročení rychlosti bude více jak 5 km v obci nebo 10 km/h mimo obec. Při překračování rychlostí se pak velice často stává, že řidiči se rapidně zvyšuje riziko vybodování
 • Zákaz řízení – odebrání řidičského oprávnění za překročení rychlosti při rychlosti vyšší než 40 km/h v obci a 50km/h mimo obec.

Opakované překročení rychlosti

Opakované překračování povolené rychlosti patří také mezi tzv. sledované přestupky, což znamená, že pokud se jich dopustíte 2x za 12 kalendářních měsíců, čeká vás odpočinek od řízení v délce 1-6 měsíců.

 • Na co si dát pozor

Pozor – spousta řidičů žije v omylu že se jedná o přestupek v kalendářní roce, ale nikoliv. Pokud uděláte přestupek 1.6.2022 a je sledovaný tak pokud se jej dopustíte znova do 2.6.2023 hrozí Vám zákaz řízení od 1-6 měsíců.

Jak se vyhnout pokutě za rychlost

Jednou cestou jak se vyhnout trestu za rychlost je nesouhlasit s přestupkem na místě a žádat projednání ve správním řízení.

 • Pokud hrozí finanční pokuta – pro běžného řidiče laika zcela nemožné ve správním řízení čelit správnímu orgánu a řízení vyhrát. Pokud si kvůli pokutě zaplatíte právní pomoc, její cena bude násobě vyšší než hrozící pokuta. V tomto případě placená právní ochrana nedává smysl z ekonomického hlediska.
 • Pokud hrozí Zákaz řízení nebo Vybodování nebo obojí – zde se vyplatí na místě s přestupkem nesouhlasit a nechat projednat ve správním řízení. Na obranu si najděte právní službu specializovanou na dopravní přestupky.
 • Spolehlivá obrana – pokud se chcete zcela jistě vyhnout bodům a pokutám za rychlost , existují 2 cesty. Dodržování předpisů, nebo pořízení radarového detektoru, který Vás na radar upozorní.
 • Hrozí vám za tento přestupek zákaz řízení?

Kontaktujte zdarma naši

Právní poradnu pro řidiče

Hlavní kategorie

Zobrazit všechny kategorie

Vybodování

Překročení rychlosti

Alkohol

Drogy