Domů » Bodový systém tabulka » Nevedení a nepředložení záznamu o době řízení

Nevedení a nepředložení záznamu o době řízení

Za spáchání dopravního přestupku „Nevedení a nepředložení záznamu o době řízení“ nejsou řidičům přičítány žádné body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se o jeden z nejméně závažných přestupků. Tento přestupek lze s policistou řešit na místě udělením příkazu (dříve bloková pokuta). Jako řidič máte právo s přestupkem na místě nesouhlasit a žádat o jeho projednání ve správním řízení.

Za tento přestupek hrozí finanční pokuta až 10 000 Kč.

Podrobné informace k přestupku (popis, výše pokuty, zákazy, počet bodů, příslušný paragraf, atd.) jsou shrnuty v následující tabulce:

Přestupek

Nevedení a nepředložení záznamu o době řízení

Paragrafové znění

řidič nevede záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku stanoveným způsobem nebo tento záznam nepředloží při kontrole

Počet bodů v bodovém systému

0 bodů

Zákaz řízení

neuděluje se

Pokuta za vyřešení na místě (dříve bloková pokuta)

lze do 5 000 Kč

Pokuta ve správním řízení

finanční pokuta až 10 000 Kč

Paragraf zákona o silničním provozu

§ 34e/3 b) 111/1994 Sb.

  • Hrozí vám pokuta za tento přestupek?

Kontaktujte zdarma naši

Právní poradnu pro řidiče

Související přestupky

Zpět na bodový systém