Domů » Bodový systém tabulka » Nepředložení platného dokladu (profesionální řidič)

Nepředložení platného dokladu (profesionální řidič)

Za spáchání dopravního přestupku „Nepředložení platného dokladu (profesionální řidič)“ nejsou řidičům přičítány žádné body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se o jeden z nejméně závažných přestupků. Tento přestupek lze s policistou řešit na místě udělením příkazu (dříve bloková pokuta). Jako řidič máte právo s přestupkem na místě nesouhlasit a žádat o jeho projednání ve správním řízení.

Za tento přestupek hrozí finanční pokuta až 10 000 Kč.

Podrobné informace k přestupku (popis, výše pokuty, zákazy, počet bodů, příslušný paragraf, atd.) jsou shrnuty v následující tabulce:

Přestupek

Nepředložení platného dokladu (profesionální řidič)

Paragrafové znění

řidič předloží při kontrole neplatný doklad nebo nepředloží doklady požadované tímto zákonem anebo neumožní přístup k záznamovému zařízení

Počet bodů v bodovém systému

0 bodů

Zákaz řízení

neuděluje se

Pokuta za vyřešení na místě (dříve bloková pokuta)

lze do 5 000 Kč

Pokuta ve správním řízení

finanční pokuta až 10 000 Kč

Paragraf zákona o silničním provozu

§ 34e/3 d) 111/1994 Sb.

  • Hrozí vám pokuta za tento přestupek?

Kontaktujte zdarma naši

Právní poradnu pro řidiče

Související přestupky

Zpět na bodový systém