Domů » Bodový systém tabulka » Nedodržení stanovené doby řízení

Nedodržení stanovené doby řízení

Za spáchání dopravního přestupku „Nedodržení stanovené doby řízení“ jsou řidičům přičítány 4 body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se o vážný přestupek. Tento přestupek lze s policistou řešit na místě udělením příkazu (dříve bloková pokuta). Jako řidič máte právo s přestupkem na místě nesouhlasit a žádat o jeho projednání ve správním řízení.

Za tento přestupek hrozí finanční pokuta až 10 000 Kč.

Podrobné informace k přestupku (popis, výše pokuty, zákazy, počet bodů, příslušný paragraf, atd.) jsou shrnuty v následující tabulce:

Přestupek

Nedodržení stanovené doby řízení

Paragrafové znění

řidič nedodržuje stanovenou dobu řízení, bezpečnostních přestávek nebo odpočinku Pro záznam bodů: překročení nejdelší přípustné doby řízení o 20% a více nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla o 33% a více podle jiných právních předpisů

Počet bodů v bodovém systému

4 body

Zákaz řízení

neuděluje se

Pokuta za vyřešení na místě (dříve bloková pokuta)

lze do 5 000 Kč

Pokuta ve správním řízení

finanční pokuta až 10 000 Kč

Paragraf zákona o silničním provozu

§ 34e/3 c) 111/1994 Sb.

  • Hrozí vám vybodování (tj. zákaz řízení na 12 měsíců)?

Kontaktujte zdarma naši

Právní poradnu pro řidiče

Související přestupky

Zpět na bodový systém