Domů » Bodový systém tabulka » Nedodržení bezpečnostních přestávek

Nedodržení bezpečnostních přestávek

Za spáchání dopravního přestupku „Nedodržení bezpečnostních přestávek“ jsou řidičům přičítány 4 body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se o vážný přestupek. Tento přestupek lze s policistou řešit na místě udělením příkazu (dříve bloková pokuta). Jako řidič máte právo s přestupkem na místě nesouhlasit a žádat o jeho projednání ve správním řízení.

Za tento přestupek hrozí finanční pokuta až 10 000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel na 6 – 12 měsíců.

  • Hrozí vám za tento přestupek zákaz řízení?

Kontaktujte zdarma naši

Právní poradnu pro řidiče

Podrobné informace k přestupku (popis, výše pokuty, zákazy, počet bodů, příslušný paragraf, atd.) jsou shrnuty v následující tabulce:

Přestupek

Nedodržení bezpečnostních přestávek

Paragrafové znění

překročení nejdelší přípustné doby řízení (body o 20% a více) nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zvláštních právních předpisu (body o 33% a více)

Počet bodů v bodovém systému

4 body

Zákaz řízení

6 – 12 měsíců

Pokuta za vyřešení na místě (dříve bloková pokuta)

lze do 5 000 Kč

Pokuta ve správním řízení

finanční pokuta až 10 000 Kč

Paragraf zákona o silničním provozu

§ 23 / 1f)

  • Hrozí vám současně zákaz řízení i vybodování?

Kontaktujte zdarma naši

Právní poradnu pro řidiče

Související přestupky

POZOR: § 23 / 1f) definuje kromě tohoto přestupku ještě následující:

Zpět na bodový systém