Domů » Bodový systém tabulka » Maření výkonu úředního rozhodnutí

Maření výkonu úředního rozhodnutí

Za spáchání přečinu „Maření výkonu úředního rozhodnutí“ jsou řidičům přičítány 4 body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se o závažný přečin. Tento přečin nelze s policistou řešit na místě udělením příkazu (dříve bloková pokuta), ale po spáchání přečinu je s řidičem zahájeno soudní řízení.

Za tento přečin hrozí finanční pokuta, odnětí svobody až na 2 roky a zákaz řízení motorových vozidel na 1 – 10 let.

  • Hrozí vám za tento přestupek zákaz řízení?

Kontaktujte zdarma naši

Právní poradnu pro řidiče

Podrobné informace k přečinu (popis, výše pokuty, zákazy, počet bodů, příslušný paragraf, atd.) jsou shrnuty v následující tabulce:

Přestupek

Maření výkonu úředního rozhodnutí

Paragrafové znění

maření nebo podstatné ztížení výkonu rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím, že a) vykonává činnost, která mu byla takovým rozhodnutím zakázána nebo pro kterou mu bylo odňato příslušné oprávnění podle jiného právního předpisu nebo pro kterou takové oprávnění pozbyl

Počet bodů v bodovém systému

4 body

Zákaz řízení

1 – 10 let

Pokuta za vyřešení na místě (dříve bloková pokuta)

nelze

Pokuta v soudním řízení

odnětí svobody až na 2 roky, finanční pokuta

Paragraf z trestního zákoníku

§ 337 TZ

  • Hrozí vám současně zákaz řízení i vybodování?

Kontaktujte zdarma naši

Právní poradnu pro řidiče

Související přestupky

Zpět na bodový systém