Domů » Bodový systém tabulka » Malé překročení rychlosti – v obci do 5 km nebo mimo obec do 10 km

Malé překročení rychlosti – v obci do 5 km nebo mimo obec do 10 km

Za spáchání dopravního přestupku „Malé překročení rychlosti – v obci do 5 km nebo mimo obec do 10 km“ nejsou řidičům přičítány žádné body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se o jeden z nejméně závažných přestupků. Tento přestupek lze s policistou řešit na místě udělením příkazu (dříve bloková pokuta). Jako řidič máte právo s přestupkem na místě nesouhlasit a žádat o jeho projednání ve správním řízení.

Za tento přestupek hrozí finanční pokuta až 2 500 Kč.

Podrobné informace k přestupku (popis, výše pokuty, zákazy, počet bodů, příslušný paragraf, atd.) jsou shrnuty v následující tabulce:

Přestupek

Malé překročení rychlosti – v obci do 5 km nebo mimo obec do 10 km

Paragrafové znění

při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci do 5 km/h nebo mimo obec do 10 km/h

Počet bodů v bodovém systému

0 bodů

Zákaz řízení

neuděluje se

Pokuta za vyřešení na místě (dříve bloková pokuta)

lze do 1 000 Kč

Pokuta ve správním řízení

finanční pokuta 1 500 – 2 500 Kč

Paragraf zákona o silničním provozu

§ 125c / 1f) 4.

  • Hrozí vám pokuta za tento přestupek?

Kontaktujte zdarma naši

Právní poradnu pro řidiče

Související přestupky

POZOR: § 125c / 1f) 4. definuje kromě tohoto přestupku ještě následující:

Zpět na bodový systém