Domů » Bodový systém tabulka » Jízda bez bezpečnostních pásů

Jízda bez bezpečnostních pásů

Za spáchání dopravního přestupku „Jízda bez bezpečnostních pásů“ jsou řidičům přičítány 3 body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se o lehký přestupek. Tento přestupek lze s policistou řešit na místě udělením příkazu (dříve bloková pokuta). Jako řidič máte právo s přestupkem na místě nesouhlasit a žádat o jeho projednání ve správním řízení.

Za tento přestupek hrozí finanční pokuta až 2 500 Kč.

Podrobné informace k přestupku (popis, výše pokuty, zákazy, počet bodů, příslušný paragraf, atd.) jsou shrnuty v následující tabulce:

Přestupek

Jízda bez bezpečnostních pásů

Paragrafové znění

porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu

Počet bodů v bodovém systému

3 body

Zákaz řízení

neuděluje se

Pokuta za vyřešení na místě (dříve bloková pokuta)

lze do 2 000 Kč

Pokuta ve správním řízení

finanční pokuta 1 500 – 2 500 Kč

Paragraf zákona o silničním provozu

§ 125c / 1k)

  • Hrozí vám vybodování (tj. zákaz řízení na 12 měsíců)?

Kontaktujte zdarma naši

Právní poradnu pro řidiče

Související přestupky

POZOR: § 125c / 1k) definuje kromě tohoto přestupku ještě následující:

Zpět na bodový systém