Drogy

Drogy za volantem

Řízení pod vlivem drog je situace, kdy policejní hlídka pomocí testeru DRUGWIPE 5S, prokáže požití některé z omamných a psychotropních látek.

Řízení pod vlivem drog patří mezi ty nejzávažnější trestné činy.

Mezi nejčastější omamné látky při řízení pod vlivem drog patří:

 • Alkohol
 • Thc – marihuana
 • Amfetaminy, Metamfetanimy
 • Kokain
 • Na co si dát pozor

Pokud řidič neprovádí žádné kroky své obrany, trestem je zákaz řízení na 1 rok (12 po sobě jdoucích měsíců).

Test na drogy za volantem

Testy na drogy se v České republice provádí pomoci orientačních testů značky DRUG WIPE.

Na výzvu policisty je řidič povinen se podrobit. V případě, že to neudělá, bude čelit podezření z přestupku podle §125c odst.1d, zákona 361/2000 sb.

Je zbytečné test odmítnout hned! Samotný test má sensitivitu (citlivost) kolem 97%. To znamená, že ze 100 řidičů pod vlivem jich 97 bude pozitivních. 3 řidiči, přestože jsou pod vlivem, mají štěstí a test vyjde negativní. Přestože je ta šance malá, stále je zde možnost, že test bude negativní a je proto naprosto hloupé se testu nepodrobit.

 • Tip

Je zbytečné test odmítnout hned! Samotný test má sensitivitu (citlivost) kolem 97%. To znamená, že ze 100 řidičů pod vlivem pod vlivem drog jich 97 bude pozitivních.

3 řidiči, přestože jsou pod vlivem, mají štěstí a test vyjde negativní. Přestože je ta šance malá, stále je zde možnost, že test bude negativní a je proto naprosto hloupé se testu nepodrobit.

V případě, že je test na drogy pozitivní, měl by být vyzván hlídkou policie na odběr krve. Pozor! Test na drogy na místě je pouze orientační a proto krev musí být být řidiči odebrána. Je to z důvodu stanovení hladiny omamné látky v krvi.

Velmi obecně platí – policii na místě v žádném případě nepřiznávat požití omamných látek! Velice si tím ztížíte svou možnou budoucí obhajobu.

 • Jak se bránit

Vím, že jsem požil drogu před pár hodinami

Pokud nyní řidič ví, že látku požil před jízdou nebo několik hodin před jízdou, je na místě krev odmítnout. Hodnota v krvi bude extrémně vysoká, bude to trestný čin a v případě vysokých hodnot drogy v krvi hrozí vysoké tresty zákazu řízení (až 10let)

V případě, že odmítne mu samozřejmě hrozí stíhání za přestupek podle §125c odst.1/d zákona 361/2000 ale sazba zákazu řízení i pokuty je zde menší.

Při promýšlení, jaký postup při testu zvolit je pro řidiče klíčové, aby zhruba věděl kolik toho požil, jak silnou látku a kdy. A podle toho jednat.

Výši hladiny můžeme velmi zjednodušeně odhadnout takto:

 • užití drog před více než 24 h – zde je již šance, že jednání bude přestupkem.
  Podmínkou je ale například v případě THC, aby řidič nebyl opravdu pravidelným uživatelem. Pokud je řidič pravidelným uživatelem, hrozí že i po 24 hodinách bude mít v krvi hladinu THC stále v hodnotě trestného činu.
  Je velice pravděpodobné, že vám hlídka zabaví řidičský průkaz. To je do případného přestupkového řízení velkou nevýhodou a proto je dobré na místě řidičák nepředkládat !
  Přestupek bude projednávat Magistrát města, poblíž kterého se přestupkové jednání stalo.
 • užití drog před méně než 24 h – Zde je velice pravděpodobné, že řidičovo jednání bude klasifikováno jako trestný čin.
  Přestože to zní paradoxně, je mnohdy pro řidiče výhodnější aby jeho jednání bylo trestným čínem než přestupkem.

Posuzovat drogy za volantem jako trestný čin místo přestupku, je pro řidiče výhodné, pouze za splnění aspoň některých z uvedených podmínek:

 • Řidič ještě nikdy nebyl za takovéto jednání trestán z hlediska trestní roviny.
 • Má čistý trestní rejstřík.
 • Čím lepší karta řidiče (další evidované přestupky), tím lépe.
 • Hladina, která odlišuje přestupek a trestný čin je co nejblíže u sebe. Pokud například řidič má v krvi hodnoty THC na 12 ng/ml je to hraniční, protože trestní hodnota je 10 ng/1ml.

Jakou obranu zvolit při kontrole

Bohužel pro řidiče, na místě není možné vůbec odhadnout, jaké hodnoty mu budou v krvi nalezeny. Proto následující tabulka je pouze orientační a doporučené chování je bráno ve smyslu toho, že řidič chce mít co nejvyšší šanci na záchranu ŘP, či minimálního trestu.

Drogu jsem užil:

 1. Těsně před jízdou – podrobit se testu Drugwipe – orientační test. Vždy je šance, že vyjde negativně (neprokázáno). Pokud je pozitivní, tak krev odmítnout.
  V případě odmítnutí hrozí 1-2 roky zákazu, 25 – 50 000 pokuta a 7 trestných bodů. Ale v případě, že půjde řidič na krev, budou hodnoty vysoké a trest od soudu bude mnohem vyšší, včetně “bonusu“ ve formě záznamu v trestním rejstříku.
 2. 12 hodin před jízdou – podrobit se testu Drugwipe – orientační test. Vždy je šance, že vyjde negativně. Asi nejvíce problematická doba z hlediska odpovědi jestli jet na krev nebo jí odmítnout. Nelze dát jednoznačnou radu. Těch 12 hodin je pro rekreační uživatele hraniční a jednání může být přestupkové, kdy hrozí menší trest, než při samotném odmítnutí krve pokud v krvi bude nějaká hodnota.

  Krev bude pozitivní v přestupkové hodnotě (nízké hodnoty) – p
  okuta 2500 – 20 000 korun, 6-12 měsíců a 7 bodů.

  Krev bude pozitivní v hodnotě, která vylučuje způsobilost podle trestního zákoníku
  a je daleko od hranice mezi přestupkem a trestným činem (vysoké hodnoty) – peněžitý trest, teoreticky až do výše 5 000 000 Kč, zákaz řízní 1-10 let, 7 trestných bodů, propadnutí věci. To jsou ale samozřejmě maximální tresty. Reálné sazby za drogy jsou od 2-3 let zákazu řízení, 25-75 000 korun, nebo tzv. “podmínky“

  Krev bude pozitivní v hodnotě, která vylučuje způsobilost podle trestního zákoníku
  ale je blízko od hranice mezi přestupkem a trestným činem (střední hodnoty)

  Hrozí stejný trest jako výše, ale v praxi jsou samozřejmě vždycky zohledněny právě hodnoty. V případě, že řidič splňuje věci, které byly uvedeny výše, tzn. ještě nikdy nebyl za takovéto jednání trestán z hlediska trestní roviny, má čistý trestní rejstřík, dobrou kartu řidiče, může mu advokát opravdu výrazným způsobem pomoci a dosáhnout podmíněného zastavení trestního stíhání.
 3. po více jak 12 hodinách

   

  Pro rekreačního uživatele je po více jak 12cti hodinách výhodné samozřejmě podstoupit orientační test na Drogy DRUG WIPE. V případě, že je pozitivní zcela jistě jet na krev. Hrozící trest za odmítnutí je mnohem vyšší, než hrozící trest v případě, že bude v krvi naměřená přestupková hodnota. Šance, že bude v krvi přestupková hodnota po více jako 12 hodinách je u rekreačního uživatele poměrně hodně vysoká.

 • Jak se bránit

Pokud máte obavu, že budete mít pozitivní orientační test na drogy, jedinou možnou obranou je nepředkládat řidičský průkaz, aby vám nebyl zabaven.

To je do následujícího správního řízení lepší pozice, než když řidičák nemáte, protože čas není proti vám.

Jak jsme psali výše, orientačnímu testu se podrobte vždycky. Teprve když je pozitivní, jste postaveni před složitou volbu. Zda jít nebo nejít na krev – viz výše.

 • Hrozí vám za tento přestupek zákaz řízení?

Kontaktujte zdarma naši

Právní poradnu pro řidiče

Falešně pozitivní test na drogy

Falešně pozitivní test na drogy není ničím výjimečným. Pokud vám vyjde orientační test Drugwipe opravdu pozitivně a opravdu jste drogy nepožili, za každou cenu musíte jet na krev. Nenechte se vystrašit například řečmi o tom, jak Vám to někdo mohl hodit do pití a ani o tom nevíte. Nebo, že pokud pojedete na krev a něco tam bude, tak to bude mnohem horší !

To jsou nepřípustné, ale přitom bohužel relativně často používané praktiky hlídek, kterým se nechce absolvovat celé to “kolečko“ – krev, nemocnice, stanice, papíry.

Pokud by Vám někdo něco hodil do pití, zcela jistě byste si to vybavili, protože člověk opravdu pozná, že je v “rauši“. Jedinou obranou proti falešně pozitivním testu je za každou cenu jet na krev.

Hlavní kategorie

Zobrazit všechny kategorie

Vybodování

Překročení rychlosti

Alkohol

Drogy