Domů » Bodový systém tabulka

Bodový systém tabulka 2024

Na této stránce naleznete seznam všech bodovaných přestupků zahrnutých v bodovém systému.

  • Za spáchané dopravní přestupky obdrží řidič 2 – 7 bodů.
  • Většina přestupků se může řešit na místě, řidič má vždy právo požádat o řešení ve správním řízení možnost se aktivně bránit.
  • Kromě bodů dostane řidič zpravidla finanční pokutu a při spáchání závažného přestupku hrozí i zákaz řízení.
  • Řidiči hrozí vybodování, pokud posledním způsobeným přestupkem dosáhne v bodovém systému 12 nebo více bodů.

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích o změnách některých zákonů vymezuje jednotlivé dopravní přestupky v §125c.

Dopravní přestupky jsou také uvedeny odkazem na odpovídající odstavec zákona č. 361/2000Sb. o silničním provozu ve Výpisu z bodového hodnocení řidiče a ve Výpisu z evidenční karty řidiče (tento seznam uvádí v posledním sloupci).

Přestupky jsou seřazeny podle počtu bodů. V některých případech ovšem využijete i hledání dopravního přestupku podle paragrafu.

Tabulka přestupků a pokut

Naposledy aktualizaováno: Únor 2024

Přestupek

Paragrafové znění

Body

Zákaz řízení

Pokuta za vyřešení na místě

Pokuta ve správním řízení

Paragraf zákona 361/2000 Sb.

v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem

Body

0

Zákaz řízení

6 – 12 měsíců

Pokuta za vyřešení na místě

nelze

Pokuta ve správním řízení

2 500 – 20 000

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem

Body

7

Zákaz řízení

6 – 12 měsíců

Pokuta za vyřešení na místě

nelze

Pokuta ve správním řízení

2 500 – 20 000

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil vlivem návykové látky (podle §130 TZ alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování)

Body

7

Zákaz řízení

1 – 3 roky

Pokuta za vyřešení na místě

nelze

Pokuta ve správním řízení

odnětí svobody až 3 roky, finanční pokuta

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem

Body

7

Pokuta za vyřešení na místě

nelze

Pokuta ve správním řízení

2 500 – 20 000

Zákaz řízení

6 – 12 měsíců

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil vlivem návykové látky (podle §130 TZ alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování)

Body

7

Pokuta za vyřešení na místě

nelze

Pokuta ve správním řízení

odnětí svobody až 3 roky, finanční pokuta

Zákaz řízení

1 – 3 roky

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. f) a g) se odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví

Body

7

Pokuta za vyřešení na místě

nelze

Pokuta ve správním řízení

25 00 – 50 000

Zákaz řízení

6 – 12 měsíců

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz podle § 118b odst. 1

Body

7

Pokuta za vyřešení na místě

nelze

Pokuta ve správním řízení

5 000 – 10 000

Zákaz řízení

6 – 12 měsíců

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

při řízení vozidla předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno

Body

7

Pokuta za vyřešení na místě

nelze

Pokuta ve správním řízení

5 000 – 10 000

Zákaz řízení

6 – 12 měsíců

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

při řízení vozidla v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno

Body

7

Pokuta za vyřešení na místě

nelze

Pokuta ve správním řízení

2 500 – 5 000

Zákaz řízení

1 – 6 měsíců

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

při řízení vozidla v provozu na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla se otáčí, jede v protisměru nebo couvá v místě, kde to není dovoleno podle § 36 odst. 1 písm. b)

Body

7

Pokuta za vyřešení na místě

nelze

Pokuta ve správním řízení

5 000 – 10 000

Zákaz řízení

6 – 12 měsíců

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

porušením povinnosti řidiče způsobení dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví (jiné osoby)

Body

7

Pokuta za vyřešení na místě

nelze

Pokuta ve správním řízení

odnětí svobody až 10 let

Zákaz řízení

1 – 10 let

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

při dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 2 písm. a) neprodleně nezastaví vozidlo

Body

7

Pokuta za vyřešení na místě

do 5 000

Pokuta ve správním řízení

2 500 – 5 000

Zákaz řízení

1 – 6 měsíců

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

při dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 4 písm. c) nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo se neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody

Body

7

Pokuta za vyřešení na místě

do 5 000

Pokuta ve správním řízení

2 500 – 5 000

Zákaz řízení

1 – 6 měsíců

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

Text přílohy zákona c. 361/22000 Sb.: „neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života“ Text § 150 Trestního zákoníku: „Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“

Body

7

Pokuta za vyřešení na místě

nelze

Pokuta ve správním řízení

odnětí svobody až 2 roky

Zákaz řízení

neuděluje se

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích

Body

5

Pokuta za vyřešení na místě

nelze

Pokuta ve správním řízení

5 000 – 10 000

Zákaz řízení

6 – 12 měsíců

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více

Body

5

Pokuta za vyřešení na místě

nelze

Pokuta ve správním řízení

5 000 – 10 000

Zákaz řízení

6 – 12 měsíců

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

v rozporu s § 4 odst. b) a c) nezastavení vozidla na signál, který řidiči přikazuje zastavit vozidlo nebo na pokyn „Stůj“ daný při řízení anebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou (Postačuje nedbalostně!)

Body

5

Pokuta za vyřešení na místě

do 2 500

Pokuta ve správním řízení

až 7 500

Zákaz řízení

1 – 6 měsíců

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého

Body

5

Pokuta za vyřešení na místě

do 2 000

Pokuta ve správním řízení

1 500 – 2 500

Zákaz řízení

neuděluje se

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

v rozporu s § 5 odst. 2 písm. g) ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání

Body

5

Pokuta za vyřešení na místě

do 2 500

Pokuta ve správním řízení

2 500 – 5 000

Zákaz řízení

1 – 6 měsíců

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

v rozporu s § 4 odst. b) a c) úmyslné nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení anebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou

Body

5

Pokuta za vyřešení na místě

nelze

Pokuta ve správním řízení

až 7 500

Zákaz řízení

1 – 6 měsíců

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

řízení motorového vozidla v rozporu s § 3 odst. 3 písm. a) bez držení příslušného řidičského oprávnění podle § 81

Body

4

Pokuta za vyřešení na místě

nelze

Pokuta ve správním řízení

25 000 – 50 000

Zákaz řízení

1 – 2 roky

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

při řízení vozidla v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky

Body

4

Pokuta za vyřešení na místě

do 2 500

Pokuta ve správním řízení

2 500 – 5 000

Zákaz řízení

1 – 6 měsíců

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

při řízení vozidla nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinen dát přednost v jízdě

Body

4

Pokuta za vyřešení na místě

do 2 500

Pokuta ve správním řízení

2 500 – 5 000

Zákaz řízení

1 – 6 měsíců

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6

Body

4

Pokuta za vyřešení na místě

do 2 000

Pokuta ve správním řízení

1 500 – 2 500

Zákaz řízení

neuděluje se

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

překročení nejdelší přípustné doby řízení (body o 20% a více) nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zvláštních právních předpisu (body o 33% a více)

Body

4

Pokuta za vyřešení na místě

do 5 000

Pokuta ve správním řízení

do 10 000

Zákaz řízení

6 – 12 měsíců

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

maření nebo podstatné ztížení výkonu rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím, že a) vykonává činnost, která mu byla takovým rozhodnutím zakázána nebo pro kterou mu bylo odňato příslušné oprávnění podle jiného právního předpisu nebo pro kterou takové oprávnění pozbyl

Body

4

Pokuta za vyřešení na místě

nelze

Pokuta ve správním řízení

odnětí svobody až 2 roky, finanční pokuta

Zákaz řízení

1 – 10 let

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

řidič nedodržuje stanovenou dobu řízení, bezpečnostních přestávek nebo odpočinku Pro záznam bodů: překročení nejdelší přípustné doby řízení o 20% a více nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla o 33% a více podle jiných právních předpisů

Body

4

Pokuta za vyřešení na místě

do 5 000

Pokuta ve správním řízení

do 10 000

Zákaz řízení

neuděluje se

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

řízení motorového vozidla řidičem, který v rozporu s § 3 odst. 4 není k jeho řízení profesně způsobilý

Body

3

Pokuta za vyřešení na místě

nelze

Pokuta ve správním řízení

5 000 – 10 000

Zákaz řízení

6 – 12 měsíců

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více

Body

3

Pokuta za vyřešení na místě

do 2 500

Pokuta ve správním řízení

2 500 – 5 000

Zákaz řízení

1 – 6 měsíců

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

při řízení vozidla v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit

Body

3

Pokuta za vyřešení na místě

do 2 500

Pokuta ve správním řízení

2 500 – 5 000

Zákaz řízení

1 – 6 měsíců

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu

Body

3

Pokuta za vyřešení na místě

do 2 000

Pokuta ve správním řízení

1 500 – 2 500

Zákaz řízení

neuděluje se

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

při řízení vozidla v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení

Body

2

Pokuta za vyřešení na místě

do 1 000

Pokuta ve správním řízení

1 500 – 2 500

Zákaz řízení

neuděluje se

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 6 – 19 km/h nebo mimo obec o 11 – 29 km/h

Body

2

Pokuta za vyřešení na místě

do 1 000

Pokuta ve správním řízení

1 500 – 2 500

Zákaz řízení

neuděluje se

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil

Body

2

Pokuta za vyřešení na místě

do 2 000

Pokuta ve správním řízení

1 500 – 2 500

Zákaz řízení

neuděluje se

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

řízení vozidla, na němž v rozporu s jiným právním předpisem není umístěna registrační značka nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena

Body

0

Pokuta za vyřešení na místě

nelze

Pokuta ve správním řízení

5 000 – 10 000

Zákaz řízení

6 – 12 měsíců

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

řízení vozidla, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost

Body

0

Pokuta za vyřešení na místě

nelze

Pokuta ve správním řízení

5 000 – 10 000

Zákaz řízení

6 – 12 měsíců

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

řídí motorové vozidlo a není držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti

Body

0

Pokuta za vyřešení na místě

nelze

Pokuta ve správním řízení

5 000 – 10 000

Zákaz řízení

6 – 12 měsíců

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

řídí motorové vozidlo a pozbyla jako řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropské unie, řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, právo k řízení motorového vozidla na území České republiky podle § 123c odst. 7

Body

0

Pokuta za vyřešení na místě

nelze

Pokuta ve správním řízení

25 000 – 50 000

Zákaz řízení

1 – 2 roky

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

při řízení vozidla neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě

Body

0

Pokuta za vyřešení na místě

do 10 000

Pokuta ve správním řízení

5 000 – 10 000

Zákaz řízení

neuděluje se

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

v rozporu s § 43 poruší omezení jízdy některých vozidel

Body

0

Pokuta za vyřešení na místě

do 2 500

Pokuta ve správním řízení

2 500 – 5 000

Zákaz řízení

1 – 6 měsíců

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví

Body

0

Pokuta za vyřešení na místě

nelze

Pokuta ve správním řízení

25 000 – 50 000

Zákaz řízení

1 – 2 roky

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

při dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 3 písm. b) neohlásí dopravní nehodu policistovi

Body

0

Pokuta za vyřešení na místě

do 5 000

Pokuta ve správním řízení

2 500 – 5 000

Zákaz řízení

1 – 6 měsíců

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

při dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 3 písm. f) neprokáže totožnost ostatním účastníkům nehody včetně sdělení údajů o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě

Body

0

Pokuta za vyřešení na místě

do 5 000

Pokuta ve správním řízení

2 500 – 5 000

Zákaz řízení

1 – 6 měsíců

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

v rozporu s § 3 odst. 4 použije antiradar

Body

0

Pokuta za vyřešení na místě

do 5 000

Pokuta ve správním řízení

5 000 – 10 000

Zákaz řízení

neuděluje se

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona

Body

0

Pokuta za vyřešení na místě

do 2 000

Pokuta ve správním řízení

1 500 – 2 500

Zákaz řízení

neuděluje se

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

Fyzická osoba se dopustí jako provozovatel vozidla přestupku tím, že v rozporu s § 10 odst. 1 písm. d) přikáže nebo svěří samostatné řízení vozidla osobě, o níž nezná údaje potřebné k určení její totožnosti.

Body

0

Pokuta za vyřešení na místě

5 000

Pokuta ve správním řízení

5 000 – 10 000

Zákaz řízení

neuděluje se

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

jako řidič vozidla při kontrole není držitelem dokladu, předložil neplatný doklad nebo nepředložil doklady požadované zvláštním právním předpisem, nevede stanoveným způsobem záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, záznam o provozu vozidla

Body

0

Pokuta za vyřešení na místě

do 5 000

Pokuta ve správním řízení

do 10 000

Zákaz řízení

6 – 12 měsíců

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

nepředložil záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku nebo záznam o provozu vozidla požadovaných zvláštním právním předpisem

Body

0

Pokuta za vyřešení na místě

do 5 000

Pokuta ve správním řízení

do 10 000

Zákaz řízení

6 – 12 měsíců

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu

Body

0

Pokuta za vyřešení na místě

do 15 000

Pokuta ve správním řízení

do 500 000

Zákaz řízení

neuděluje se

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci do 5 km/h nebo mimo obec do 10 km/h

Body

0

Pokuta za vyřešení na místě

do 1 000

Pokuta ve správním řízení

1 500 – 2 500

Zákaz řízení

neuděluje se

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

při řízení vozidla v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje

Body

0

Pokuta za vyřešení na místě

do 2 500

Pokuta ve správním řízení

2 500 – 5 000

Zákaz řízení

1 – 6 měsíců

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

řízení vozidla, jehož osvědčení o registraci bylo zadrženo

Body

0

Pokuta za vyřešení na místě

nelze

Pokuta ve správním řízení

10 000 – 20 000

Zákaz řízení

6 – 12 měsíců

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

v rozporu s § 87a odst. 1 nebo 2 nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetření

Body

0

Pokuta za vyřešení na místě

nelze

Pokuta ve správním řízení

2 500 – 5 000

Zákaz řízení

neuděluje se

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

V rozporu s § 94a odst. 2, § 113 odst. 1 nebo 2 nebo § 123c odst. 5 neodevzdá řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz nebo potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození anebo zničení řidičského průkazu nebo v rozporu s § 6b odst. 4 neodevzdá osvědčení o registraci vozidla.

Body

0

Pokuta za vyřešení na místě

do 5 000

Pokuta ve správním řízení

2 500 – 5 000

Zákaz řízení

neuděluje se

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

řidič nesplní některou z povinností při přepravě nebezpečných věcí

Body

0

Pokuta za vyřešení na místě

do 5 000

Pokuta ve správním řízení

do 10 000

Zákaz řízení

neuděluje se

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

řidič nevede záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku stanoveným způsobem nebo tento záznam nepředloží při kontrole

Body

0

Pokuta za vyřešení na místě

do 5 000

Pokuta ve správním řízení

do 10 000

Zákaz řízení

neuděluje se

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

řidič předloží při kontrole neplatný doklad nebo nepředloží doklady požadované tímto zákonem anebo neumožní přístup k záznamovému zařízení

Body

0

Pokuta za vyřešení na místě

do 5 000

Pokuta ve správním řízení

do 10 000

Zákaz řízení

neuděluje se

Paragraf (např. zákona o silničním provozu)

Dopravní přestupky podle paragrafů

V následujícím přehledu jsou uvedeny dopravní přestupky s body seřazené podle paragrafů. To se hodí zejména při zkoumání Výpisu z bodového hodnocení řidiče, ve kterém jsou jednotlivé záznamy přestupků s body identifikovány pouze odkazem příslušný paragraf.

§ 125c / 1a) 1.

§ 125c / 1a) 2.

§ 125c / 1a) 3.

§ 125c / 1a) 4.

§ 125c / 1b)

§ 125c / 1b)

§ 125c / 1d)

§ 125c / 1e) 1.

§ 125c / 1e) 2.

§ 125c / 1e) 3.

§ 125c / 1e) 4.

§ 125c / 1e) 5.

§ 125c / 1f) 1.

§ 125c / 1f) 10.

§ 125c / 1f) 11.

§ 125c / 1f) 2.

§ 125c / 1f) 3.

§ 125c / 1f) 4.

§ 125c / 1f) 4.

§ 125c / 1f) 5.

§ 125c / 1f) 5.

§ 125c / 1f) 6.a)

§ 125c / 1f) 6.b)

§ 125c / 1f) 6.c)

§ 125c / 1f) 6.d)

§ 125c / 1f) 7.

§ 125c / 1f) 8.

§ 125c / 1f) 9.

§ 125c / 1g)

§ 125c / 1h)

§ 125c / 1i) 1.

§ 125c / 1i) 2.

§ 125c / 1i) 3.

§ 125c / 1i) 4.

§ 125c / 1j)

§ 125c / 1k)

§ 125c / 1k)

§ 125c / 1k)

§ 125c / 1k)

§ 125c / 1k)

§ 125c / 2