Domů » Hlavní přestupky » Alkohol za volantem

Alkohol za volantem

Řízení pod vlivem alkoholu

Řízení pod vlivem alkoholu je situace, kdy v průběhu silniční kontroly je v dechové zkoušce řidiči prokázána přítomnost alkoholu (tzv. alkohol za volantem).

Za pozitivní zkoušku na alkohol hrozí zákaz řízení u přestupku na 6 – 12 měsíců a trestného činu na 1 – 3 roky.

 • Hrozí vám za tento přestupek zákaz řízení?

Kontaktujte zdarma naši

Právní poradnu pro řidiče

K testu se používá analyzátor dechu – Dräger. Test je orientační, ale má průkaznou důkazní hodnotu (tzn. že výsledek testu je použitelný jako důkaz). Pokud tedy řidič nerozporuje naměřené hodnoty, či nepožaduje odběr krve, je toto měření považováno za dostačující.

Z naměřené hodnoty se musí odečíst 0,24 promile, takže si na displeji přístroje ověřte, zda se tak stalo. Tzn. že aby zkouška byl prokazatelně pozitivní, musíte nafoukat více než 0,24 promile.

Dechová zkouška na alkohol je podle pokynu policejního prezidenta součástí každé silniční kontroly. Jedná se o zcela minimální zásah do tělesné integrity řidiče, zejména v kontextu s vyžadovanou bezpečností provozu a proto je řidič povinen ji strpět a podrobit se.

 • Z praxe

Jak probíhá silniční kontrola s dechovou zkouškou?

Kontrola má svá základní předepsaná pravidla. Policie se jimi v praxi moc neřídí, ale pro vlastní dobro doporučujeme řídit se následujícími řádky

 • Před kontrolou byste neměli kouřit, žvýkat ani jíst a už vůbec byste neměli mít v puse například ústní vodu. Pokud si vykloktáte ústní vodou a do 5 minut Vás zastaví hlídka, tak v provedené dechové zkoušce můžete mít klidně i 5 promile (hodnota ale klesne na nulu během minut).
  To je pro vás zbytečná komplikace, která pro vás taky může skončit až několika hodinovým zdržením s odběrem krve. Je lepší říct hlídce rovnou, že se samozřejmě testu podrobíte, ale že jste před dvěma minutami měli v puse ústní vodu, jestli by nebyli ochotni provést dechovku na konci zákroku, aby to mohlo co nejvíce vyprchat.
 • První měření může proběhnout v jakémkoliv okamžiku kontroly a vše se odvíjí od výsledku. Pokud je výsledek negativní je vše v pořádku. Pokud je výsledek jakkoliv pozitivní (tzn. více než 0,24 promile před odečtením tolerance 0,24), musi se dechová zkouška opakovat a to nejdříve po 5-ti minutách.
 • Pokud je druhé měření v toleranci 10% od měření prvního, je výsledek dostačují a brán jako platný. Pokud je druhé měření větší jak 10% od hodnoty předchozího měření, následuje po 5 minutách třetí měření
 • Pokud je hodnota třetího měření opět vyšší o více než 10% z druhého měření, nelze považovat test za platný a policie vás vyzve ke krevní zkoušce.
 • POZOR – může se stát, že policie udělá chybu a krev nepožaduje (nevědomky či účelově). Později na vás budou uplatňovat přestupek Odmítnutí testu na alkohol a návykové látky (tzv. odmítačka).
 • V takovém případě musíte být velice obezřetní co podepisujete a doporučujeme si to i vyfotit. Nebylo výjimkou, kdy poté policisté ex post falšovali údaje, aby svojí chybu zamaskovali. Z procesního hlediska budoucí obrany je ale taková chyba (nevyzvání na krev) velice dobrá výchozí situace.
 • Jak se bránit

Obecný postup obrany při kontrole alkoholu za volantem

Požil jsem alkohol:

 • Celou kontrolu si nahrávejte, je možné že hlídka udělá procesní chybu, použitelnou v budoucí právní obraně.
 • Nepředkládejte řidičský průkaz.
 • Na dotaz “zda jste před jízdou užil alkohol” neodpovídejte nebo řekněte že ne.
 • Pohlídejte si, aby policista odečetl hodnotu 0,24 promile.
 • Pokud nafoukáte kolem 1,0-1,2 promile, trvejte na krevní zkoušce (ta prokáže reálně méně).
 • Najděte si zkušeného advokáta v oboru právní ochrany řidičů.

Nepožil jsem alkohol:

 • Nepředkládejte řidičský průkaz. Až po negativním výsledku zkoušky jej zázračně najděte.
 • na dotaz “zda jste před jízdou užil alkohol” neodpovídejte nebo řekněte že ne.
 • Pohlídejte si, aby policista odečetl hodnotu 0,24 promile.
 • Podrobte se opakování zkoušky, pokud vás policista vyzve na krevní test, neodmítejte.
 • Po tomto všem by se nemělo nic dalšího dít a o řidičák nepřijdete.

Tolerance alkoholu za volantem do 0,24 promile

V České republice platí tzv.nulová tolerance alkoholu při řízení. Přesto existuje situace, kdy lze s hladinou do 0,24 promile usednout za volant, aniž by hrozil trest.

 • Jak se bránit

Základem obrany, aby řidič nemohl být potrestán za hladinu alkoholu do 0,24 promile je, že nijak nepřizná požití alkoholu před jízdou (a zapře i požití několik dní zpětně).

Pokud se nepřiznáte k požití alkoholu, policista musí od naměřené hodnoty odečíst 0,24 promile.

Pokud se přiznáte k požití, jste pro policistu automaticky pod vlivem alkoholu a hodnota 0,24 se neodečítá.

A proč právě hodnota 0,24? Hodnota 0,24 se totiž skládá ze dvou hodnot:

 • 0,20 je hodnota tzv. možné fyziologické hladiny alkoholu v krvi, která tam může být přirozeně.
 • 0,04 je odchylka měřícího přístroje (jakékoli, který na vás vytáhnou).

Pokud tedy máte v dechu 0,24 promile nebo méně, je to považováno za možnou přirozenou hodnotu.

Poznámka: Proto při dechové zkoušce musí policista tuto hodnotu odečíst. Při krevním odběru se odečítá 0,20, respektive krevní test do 0,20 promile je brán jako negativní (alkohol neprokázán).

Výše uvedené, ale platí pouze do chvíle, než řidič přizná požití.

Když řidič přizná požití, se již nejedná o hladinu, která je možně přirozená, ale o hodnotu, která tam je díky požití alkoholu. A požití alkoholu před jízdou zákon zakazuje.

Ideální je, na dotazy “zda jste užil” neodpovídat. Není to vaše povinnost. Lepší je ale vždy požití alkoholu zcela popřít.

Pokud se k požití alkoholu přiznáte ústně, policista předá přestupek do správního řízení. A vy i řešte svou situaci se specializovaným advokátem, který ví jak v těchto případech jednat.

Na výše uvedený návod však nespoléhejte z důvodu, že i v případě hodnoty pod 0,24 může policejní orgán předat věc správnímu organu (úřadu). A snahou správního orgánu je zpravidla zahájit správní řízení a vybrat pokutu.

Běžný řidič, který má obvykle jen průměrné znalosti zákonů pravidel silničního provozu, se ve správním řízení nedokáže úspěšně bránit a trestu stejně neujde.

Jízda pod vlivem alkoholu do 0,3 promile

Trest za hranici alkoholu do 0,3 promile je 0 trestných bodů, 6-12 měsíců zákaz řízení a pokuta 2500 až 20 000 korun.

Pokud nadýcháte například 0,4 před odečtem, tak ve skutečnosti je vaše hladina alkoholu po odečtu hodnoty 0,24 “pouze“ 0,16 promile.

Přestože existuje v naší republice nulová tolerance alkoholu v krvi, lze se zkušeným advokátem s expertní znalostí judikatury, procesního a správního práva vyvinout opravdu fungující obranu, abyste o řidičský průkaz nepřišli.

Jízda pod vlivem alkoholu do 1 promile

Pokud má řidič v dechu méně než hodnotu 1 promile (respektive rozsah 0,3-0,99), stále se jedná o přestupek. Hrozí pokuta 2 500 – 20 000 korun, 6-12 měsíců zákaz řízení a 7 trestných bodů.

Od naměřené hodnoty se vždy odečítá hodnota 0,24 promile. Pokud Vám tedy policista naměří v dechu 1,23, stále by se mělo jednat o přestupek.

Ale pozor, stává se, že hodnota 1,2 promile před odpočtem skončí i tak nakonec u soudu. Zkušenosti advokátů nám říkají, že takové postupy existují. Pokud tedy jako řidič nadýcháte 1,23 před odečtem, nemůžete si být jisti tím, jestli se to bude řešit jako přestupek před správním úřadem, nebo jako trestný čin u soudu.

Jízda pod vlivem alkoholu nad 1 promile

Pokud má řidič v době řízení více než 1 promile alkoholu v krvi (po odečtu odchylky 0,24), jedná se již o trestný čin a bude jej řešit soud. Za trestný čin jízdy pod vlivem alkoholu řidiči zpravidla hrozí 7 trestných bodů, finanční pokuta, zákaz řízení na 1-10 let a možné odnětí svobody až na 3 roky.

Řidiče si policie v rámci sbírání důkazů předvolá na výslech. V tuto chvíli, pokud chce řidič svou situaci řešit, by měl mít již svého právního zástupce.

Důvod je jasný – minimalizace škody, lepší výchozí pozice k soudu a právní rady jak vypovídat, aby výpověď byla ideální pro samotného řidiče. Lidé bez advokátní pomoci si svou výpovědí zpravidla přitíží nebo naopak neřeknou co by říct měli, aby se jejich pozice výrazně zlepšila.

Paradoxně, může být hladina od 1,3 promile do například 1,5 promile pro samotného řidiče lepší, pokud si chce zachránit řidičský průkaz. Zkušený advokát, který se v této oblasti pravidelně pohybuje, je schopen řidiči pomoci výrazným způsobem tak, aby řidič nemusel o řidičský průkaz vůbec přijít. A to i v případě, že po důkazové stránce je řidičova vina zcela jasná.

Jak probíhá správní řízení za alkohol

Alkohol za volantem do hodnoty 1,0 promile se řeší ve správním řízení.

 • Zhruba za 7 – 14 dní vám přijde z úřadu oznámení o „Zahájení řízení o zadržení řidičského průkazu„, které potvrzuje zadržení řidičáku.
 • Za 2 – 3 týdny vám příjde tzv. Příkaz, který obsahuje podrobnější popis spáchaného přestupku (místo, datum, hodnoty a okolnosti), odkazy na související paragrafy, výši sankcí (zákaz řízení a pokuta) a poučení.
 • Pokud se chcete aktivně bránit, v tuto chvíli je vhodná doba oslovit právníka. Ten nezávisle posoudí vaši situaci, zda je obrana vůbec možná. Pokud ano, podá tzv. Odpor, a tím začne standardní správní řízení, kde vás bude zastupovat. S rozhodováním příliš nečekejte. Na podání Odporu máte pouze 8 dní. Čím dříve si najdete právního zástupce, tím snadněji se brání.
 • Hrozí vám současně zákaz řízení i vybodování?

Kontaktujte zdarma naši

Právní poradnu pro řidiče

Jak postupovat pokud čelíte trestnímu stíhání za alkohol?

Co nejdříve si pořiďte advokáta se specializací na správní řízení a silniční zákon. Znamená to pro vás klidně o polovinu nižší trest na samotném konci trestního řízení.

Nesnažte se ušetřit a jednat sami. Trestní řízení má svá pravidla. Možnost, že si cokoliv domluvíte sami je skoro nulová. Naopak, pokud například státní zástupce uvidí, že se snažíte částečně “obejít“ systém, může Vás to spíše poškodit.

Vyberte si specializovaného advokáta. Jeho hlavní výhodou je kromě expertních a hlubokých znalostí také to, že se osobně zná s mnohými státními zástupci a soudci, kteří tyto trestné činy řeší. Pokud si přejete poradit jakého advokáta ve Vaší věci, neváhejte nás kontaktovat.

Zmíněná problematika je ale už výrazně složitá a pro možnost takovéto právní pomoci zcela jistě musíme doporučit advokátního specialistu. Toho lze doporučit v podstatě zcela pokaždé, když vám hrozí soud za trestný čin kvůli alkoholu za volantem. Advokát výrazně sníží hrozící trest, může v podstatě “předjednat“ polovinu trestu a dalšími způsoby výrazně pomoci. Pokud vás tedy chytili za volantem, policie Vás vyslýchala a víte, že Vaše situace tak bude projednávána soudem, řešte svou situaci se zkušeným advokátem. V této věci můžeme pomoci nasměrovat Vás na advokátního specialistu, který má zkušenosti v této oblasti, protože tento fakt je důležitý.

Poznámka 2

Odebrání řidičského průkazu za alkohol

K odebrání řidičského průkazu za alkohol může dojít ve třech situacích:

 • Na místě při policejní kontrole, pokud má policie podezření, že řídíte pod vlivem alkoholu (dále také drogy, při vážné dopravní nehodě, apod.).
 • Pokud odmítnete dechovou zkoušku.
 • Pokud nadýcháte alkohol.

Samotné zabavení řidičského průkazu je součástí předběžného opatření, kdy doba, po kterou máte řidičský průkaz zadržen se poté započítává do výkonu případného trestu zákazu řízení.

Policie vám na místě vydá potvrzení o zabavení řidičského průkazu. Od této chvíli nesmí řidič řídit, jinak se vystavuje další hrozící pokutě a zákazu řízení.

 • Jak se bránit

Pokud řidičský průkaz policii nepředložíte, nemůže vám policie řidičák zabavit a jste nadále řidičem.

Proto, pokud máte obavu, že byste mohli nadýchat (třeba jen zbytkový alkohol), raději si řidičský průkaz nechejte schovaný. Případná pokuta za nepředložený řidičský průkaz je marginální problém, pokud budete mít v dechu alkohol.

Navíc vlastnictví řidičského průkazu i během správního řízení o přestupku je taktickou výhodou pro správní řízení.

 • Hrozí vám za tento přestupek zákaz řízení?

Kontaktujte zdarma naši

Právní poradnu pro řidiče

Pokud je vám ale řidičský průkaz zabaven, doporučujeme kontaktovat advokáta, který má s tímto praktické zkušenosti a ví, jak sestavit „Žádost o vrácení řidičského průkazu“ a kdy žádat o jeho navrácení do vašich rukou.

Dále může dojít k odevzdání řidičského průkazu za alkohol. Odevzdat řidičský průkaz musíte když:

 • prohrajete dokazování ve správním řízení (nebo u soudu) a dostanete zákaz řízení za řízení pod vlivem alkoholu. Jakmile nabude zákaz řízení právní moci (je platný), do pěti dnů musíte odevzdat svůj řidičský průkaz.

Vrácení řidičského průkazu za alkohol

Pokud vám byl pravomocně odebrán řidičský průkaz za alkohol, můžete samozřejmě v polovině trestu požádat o odpuštění zbytku trestu.

 • V případě soudního zákazu důrazně doporučujeme žádost nechat napsat a poslat advokáta. Vše proběhne rychleji, hladce a vyvarujete se možných chyb, které by mohly vést k zamítnutí.
 • V případě přestupku je možné žádat také, ale opět platí výše zmíněná situace, že advokát vám žádost nejen sepíše, ale je schopen vám pomoci i v tom, aby jste měli řidičák rychleji v ruce, než když půjdete cestou vlastní žádosti.

Je třeba mít na paměti, že na odpuštění poloviny trestu neexistuje právní nárok a je třeba také splnit zákonné podmínky pro jeho vrácení (např. zákonné lhůty).

Proces vrácení řidičáku se liší podle délky vykonaného trestu (nikoli dle délky vyměřeného trestu)

 • 6 – 11 měsíců trestu: pokud jste přišli o řidičský průkaz za alkohol na 6 – 11 měsíců (vykonaný trest, nikoli vyměřený, vždy před jeho vrácením musíte zajít na dopravně psychologické vyšetření. To je dáno tím, že za alkohol je minimální trest i v případě přestupku 6 měsíců a právě tato výměra trestu je hranicí pro povinné “psychotesty“ Jejich cena je různá, pohybuje se v hranicích 2 000 – 3 500 Kč.
 • 12 a více měsíců trestu: pokud jste měli trest 12 a více měsíců (vykonaný trest, nikoliv vyměřený) musíte absolvovat dopravně psychologického vyšetření a také závěrečné zkoušky z autoškoly. A to není žádná legrace, protože komisaři velmi dobře vědí, z jakého důvodu musíte zkoušky dělat. Málokdo udělá jízdy na první pokus.

Opakované řízení pod vlivem alkoholu

Pokud je řidič chycen za volantem pod vlivem alkoholu je to samozřejmě problém. Ale pokud vás chytí znova za pár dní, týden či měsíc, můžete očekávat vysoký trest.

Ten se samozřejmě odvíjí od naměřených hodnot.

 • Pokud se bude pokaždé jednat o hodnoty do 1 promile, čeká řidiče tzv. Společné řízení, kde se budou oba přestupky projednávat najednou. Ve správním řádu to upravuje § 140 ods. (1)
 • V případě, že naměřené hodnoty jsou nad 1 promile, bude toto jednání řešit soud také v sloučeném trestním řízení, v zájmu hospodárnosti a rychlosti 141/1961 Sb. (trestní řád), § 20, odst 1 Společné řízení.

Výhodou pro viníka je to, že trest je vždycky menší, než kdyby se řízení projednávaly každé zvlášť. Možnost zachování řidičského oprávnění již není v tuto chvíli téměř možná, protože se řidič stejného činu dopustil 2x po sobě. Pravděpodobnost, že se obě obvinění podaří obhájit pro nedostatek důkazů je naprosto minimální. V těchto případech je i tak vhodné mít advokáta pro tzv. minimalizaci škod, aby řidič měl zákaz řízení co nejkratší.

Řízení pod vlivem alkoholu při aktuálním zákazu řízení

Pokud řidič opakovaně řídil vozidlo pod vlivem alkoholu ve chvíli, kdy už má jeden zákaz za alkohol, dopouští se maření výkonu úředního rozhodnutí.

Samotné znění tohoto činu “maření výkonu úředního rozhodnutí“ nezní hrozivě, nepůsobí dostatečně odstrašujícím dojmem, ale jedná se o trestný čin, který případnému viníkovi může způsobit výrazné komplikace. V takovém případě může řidiči reálně hrozit už i odnětí svobody.

To znamená, že je načase vzít si zkušeného advokáta z oblasti dopravního a trestního práva co nejdříve. Ideálně ještě před samotným výslechem na policii.

 • Z praxe

Nenechte se ukolébat tím, že občas v televizi slyšíte o řidiči, který měl 3 zákazy řízení a chytili jej znova, což může evokovat stav, že se není třeba odnětí svobody bát. To je velký omyl.

Právě řidiči, kteří jsou 4x chyceni a nejsou ve vězení jsou spíše raritou. Navíc nesmíte zapomenou na fakt, že odnětí svobody je například na 3-6 měsíců. Ale soudní tresty zákazu řízení se sčítají. Pokud tedy v televizi slyšíte o řidiči, který má 4x vysloven zákaz řízení a přesto jej znova chytili, v žádném případě to neznamená, že ještě nebyl ve vězení!

Může mít zákaz řízení třeba na 8 let a k tomu jej po 3 nebo 6 měsících propustili z výkonu trestu. Opět usedne za volant a pokud jej chytí, dozvíte se právě jen tu informaci, že řidič má již 4 zákazy řízení a tím většina lidí nabyde mylné představy, že odnětí svobody nehrozí.

Pozitivní dechová zkouška bez požití alkoholu

Pokud jste měli pozitivní dechovou zkoušku, aniž byste před jízdou požili alkohol, je obrana relativně snadná.

Potvrdit, že jste alkohol skutečně neměli. Pokud je alkohol v dechu zapříčiněn bonbony, léky nebo čímkoliv jiným (to se stát může, protože alkoholtestery opravdu reagují na kdeco), tak pro vyloučení alkoholu, by měly stačit následující opakované dechové zkoušky.

Pozor – pokud Vás policista vyzve na krev, zcela jistě neodmítejte ale určitě jeďte!

 • Hrozí vám současně zákaz řízení i vybodování?

Kontaktujte zdarma naši

Právní poradnu pro řidiče

Hlavní kategorie

Zobrazit všechny kategorie

Vybodování

Překročení rychlosti

Alkohol

Drogy